8

af FN's 17 verdensmål,
har vi i øjeblikket fokus på

300

mindre udledning af CO2 end en gennemsnitlig planteavler

5

skov er plantet

8

af FN's 17 verdensmål,
har vi i øjeblikket fokus på

300

mindre udledning af CO2 end en gennemsnitlig planteavler

5

skov er plantet

Vores bidrag til en bæredygtig omstilling

Ingen kan løse klimaudfordringerne alene, men det er vores overbevisning, at alle kan bidrage, når vi starter ved os selv. Det tager vi meget bogstaveligt hos Thomas Bucka, og derfor har vi hele tiden gang i forskellige bæredygtige tiltag. Vi bruger FN’s 17 verdensmål som målestok, så vi med hånden på hjertet kan sige, at vi hver dag yder vores del i omstillingen mod en grønnere fremtid. Herunder kan du læse om nogle af vores tiltag.

Vi træffer vores beslutninger ud fra validerede undersøgelser

For at blive bedre skal vi vide, hvor vi står. Derfor har vi fået foretaget en RISE-bæredygtighedsanalyse af LandboSyd, hvor de har gennemgået bedriften fra ende til anden.

RISE-analysen undersøger konkret 9 punkter, som alle understøtter et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Derfor er analysen et godt redskab for landbrug, som gerne vil arbejde med klimamål.

Analysen er foretaget i første kvartal af 2021 og fremviste et flot resultat, som vi er meget tilfredse med, og som bekræfter os i, at det, vi gør, gør en forskel. Som eksempel kan vi fremhæve, at Thomas Buckas udledning på 0,3 ton CO2-ækv. pr. ha er lavere end gennemsnittet for den årlige udledning af CO2 for planteavl, som ligger på 3,5 ton CO2-ækv. pr. ha. Dét er vi stolte af!

Herunder kan du klikke på de 9 punkter i RISE-analysen og læse om, hvad de dækker over, og hvilke af FN’s verdensmål de hver især har fokus på.

Har du lyst til at dykke dybere ned i emnet, kan du læse meget mere om RISE-analysen hos LandboSyd.

Jord
Jordbundens tilstand på bedriften undersøges.

Næringsstoffer og miljøbeskyttelse
Afbalanceringen af næringsstofforsyningen i forhold til udbytte, miljøforurening og materialeforbrug vurderes.

Vand
Det analyseres, hvor intensivt og effektivt vand bliver anvendt i produktionen og til markvanding.

Energi og klima
Tallene for udledning af drivhusgasser fra bedriften beregnes.

Biodiversitet
Bedriftens biodiversitet undersøges.

Arbejdsvilkår
De ansattes arbejdsvilkår bliver gennemgået.

Livskvalitet
De ansattes arbejdstilfredshed kortlægges.

Økonomi
Bedriftens økonomiske robusthed vurderes.

Driftsledelse
Strategien bag arbejdet på bedriften vurderes.

Vi lægger vores kræfter i forbedringerne

Foruden et overblik giver RISE-analysen også en handlingsplan over, hvilke tiltag der kan iværksættes for at gøre bedriften endnu mere bæredygtig. Det er et stærkt værktøj, som peger ret præcist på, hvilke ændringer der helt konkret gør en forskel for klimaet.

Ét af disse punkter er at få bedriften gennemgået af en energivejleder, som kan pege på de steder, hvor vi med de rette tiltag kan reducere energiforbruget.

Derudover planter vi 5 hektar skov. Et projekt, som vi allerede er godt i gang med, og som skal bidrage til den danske biodiversitet. Målet er at øge mangfoldigheden af organismer og sundheden i økosystemer. Det giver nemlig levesteder for sjældne og specialiserede planter og dyr. Thomas Bucka er allerede godt med, når det kommer til at passe på jordens sundhed, da vi gennem de sidste 7 år har dyrket vores marker pløjefrit.

Vi er selvforsynende

Strømmen til driften på gården kommer fra vores egne vindmøller, som producerer CO2-neutral energi til os. Derudover bidrager bedriften med varme til lokalsamfundet og energi til strømnettet gennem vores biogasanlæg. Herved bidrager vi til, at Danmark forøger forbruget af vedvarende energikilder.

Desuden har vi et selvforsynende gødningsforbrug, da vi gøder vores marker med den afgassede gylle, der er restaffaldet i vores biogasanlæg. Den er både lugtfri og CO2-neutral.

Vi lægger vores kræfter i forbedringerne

Foruden et overblik giver RISE-analysen også en handlingsplan over, hvilke tiltag der kan iværksættes for at gøre bedriften endnu mere bæredygtig. Det er et stærkt værktøj, som peger ret præcist på, hvilke ændringer der helt konkret gør en forskel for klimaet.

Ét af disse punkter er at få bedriften gennemgået af en energivejleder, som kan pege på de steder, hvor vi med de rette tiltag kan reducere energiforbruget.

Derudover planter vi 5 hektar skov. Et projekt, som vi allerede er godt i gang med, og som skal bidrage til den danske biodiversitet. Målet er at øge mangfoldigheden af organismer og sundheden i økosystemer. Det giver nemlig levesteder for sjældne og specialiserede planter og dyr. Thomas Bucka er allerede godt med, når det kommer til at passe på jordens sundhed, da vi gennem de sidste 7 år har dyrket vores marker pløjefrit.

Vi er selvforsynende

Strømmen til driften på gården kommer fra vores egne vindmøller, som producerer CO2-neutral energi til os. Derudover bidrager bedriften med varme til lokalsamfundet og energi til strømnettet gennem vores biogasanlæg. Herved bidrager vi til, at Danmark forøger forbruget af vedvarende energikilder.

Desuden har vi et selvforsynende gødningsforbrug, da vi gøder vores marker med den afgassede gylle, der er restaffaldet i vores biogasanlæg. Den er både lugtfri og CO2-neutral.