I september havde jeg samlet mit gårdråd, som hjælper mig med at sikre en struktureret udvikling af min virksomhed.

Vi mødes 4 gange årligt, hvor jeg bliver udfordret på mine tanker på både den daglige drift og den strategiske retning. Gårdrådet er således medvirkende til, at fokus fastholdes på de faktorer, som giver virksomheden værdi både på kort og langt sigt.

I øjeblikket arbejder vi meget konkret på yderligere bæredygtige tiltag som skal sikre, at virksomheden står endnu stærkere, når vi i de kommende år skal bidrage yderligere til en bæredygtig omstilling i dansk landbrug. Du kan læse mere omkring min virksomhed, og vores tanker bag vores bidrag til en bæredygtig omstilling på www.thomasbucka.dk

Mit gårdråd består af:

Mælkeproducent Rasmus Lauridsen
Rådgiver Bjarne Steiner
Rådgiver Jimmy Eskerod fra Eskerod & Skovbøll