520

dyrkes

8500000

produceres via bioenergi

2

vindmøller

520

dyrkes

8500000

produceres via bioenergi

2

vindmøller

Om Thomas Bucka

Dygtighed kommer med flid og træning, og vi sætter en ære i vores arbejde og resultater. Vi har mod til at gå andre veje og drive landbrug på vores måde, og derfor bliver vi hele tiden mere og mere bæredygtige. Det er en rejse, vi tager hensyn til i alle aspekter af vores virksomhed – netop fordi det betyder meget for os at kunne kalde Thomas Bucka for en bæredygtig bedrift!

Med vores biogasanlæg og investering i vindmøller har vi allerede sikret, at både vores egen produktion samt en stor del af lokalområdet har adgang til bæredygtig energi. For os er det ikke nok at stoppe her, og derfor fortsætter vi med at vækste vores produktion af bæredygtig energi, så vi kan give endnu flere adgang til klimavenlige energikilder.

Herunder kan du læse mere om vores tre kerneområder: bioenergi, planteavl og vindenergi.

Planteavl

Hos Thomas Bucka passer vi vores 520 hektarer med et klart mål for øje: Vi vil producere den bedste og mest bæredygtige afgrøde i Danmark. Det gør vi blandt andet ved at lade ploven stå og reducere jordbehandlingen, så vi får en mere frugtbar jord med mere liv og bedre biologi, samtidig med at vi sparer tid og omkostninger – for ikke at nævne den CO2-udledning, en årlig pløjning ville medføre. Pløjefri dyrkning af jorden betyder også, at CO2 i langt højere grad bindes og forbliver i jorden end ved dyrkning med plov.

Den afgassede gylle fra vores biogasanlæg benytter vi som gødning, da planterne optager næringsstofferne direkte. Det mindsker udvaskningen af næringsstofferne i grundvandet, og dermed passer vi bedre på både vores drikkevand og landbrugsjord.

Vi dyrker primært majs og rug, fordi det er energiafgrøder, der er enormt effektive til produktionen af bioenergi. Derudover dyrker vi maltbyg og græsfrø som salgsafgrøder. Vores maltbyg bliver solgt til produktionen af øl, mens vores græsfrø bliver til græsplæner på fodboldbaner verden over.

Læs mere: Fødevareproduktion

Bæredygtig fødevareproduktion

Det er utroligt vigtigt for os at være med til at sikre, at tabet af landbrugsjord bliver bremset, så vi bevarer en sund og stærk jord, hvor planteavl gror og trives. Det ser vi som en udfordring fremfor en forhindring. Vi glæder os over naturen og over at få noget til at gro – både planter, vores forretning og de naturlige energikilder.

Vi ved, at landbrug står for en stor del af fødevareproduktionen, og derfor er det også vores ansvar at være med til at sikre en bæredygtig produktion på dette område. Derfor er vi også ved at undersøge mulighederne for at dyrke og forarbejde planteproteiner, som gennem de seneste år er blevet en større del af danskernes kost.

Læs mere: Et velfungerende kredsløb

Et velfungerende kredsløb

Vores planter leverer biomasse til biogasanlægget, biogasanlægget leverer grøn energi og afgasset gylle til markerne, der herefter igen giver biomasse til biogasanlægget. Det betyder, at vi er selvforsynende og genanvender vores gødningsforbrug. Netop derfor er vores kredsløb så velfungerende.

For at sætte ekstra sving i den grønne omstilling producerer vi selv energien til den strøm, vi bruger i driften på gården. Den kommer fra vores vindmøller, som du kan læse mere om længere nede.

Bioenergi

Biogas er CO2-neutral energi og derfor en vigtig del af fremtidens energiforsyning. Biogasanlæg kan blandt andet producere energi af biomasse, hvilket netop er det, vi gør. Vores biogasanlæg omdanner energiafgrøder, majs og rug, til biogas, som gennem en proces både skaber strøm og varme. Strømmen bliver produceret af de motorer, der bliver drevet af biogasgassen. Motorerne bliver kølet ned af vand, hvorefter spildvandet bruges til opvarmning.

Læs mere: Bæredygtigt planteavl

Gladere naboer, bedre høst og mere bæredygtigt planteavl

Restaffaldet fra biogasanlægget består af afgasset gylle. Den er både lugtfri, indeholder flere og bedre optagelige næringsstoffer for afgrøder, og så er den også renset for det metan, der er ødelæggende for vores klima. Det betyder gladere naboer, større udbytte af høsten og et mere bæredygtigt landbrug.

Læs mere: Biogasanlægget

Biogasanlægget

Vores biogasanlæg ligger i Tyskland nær den danske grænse, og her omdanner vi vores høst til biogas, så vi kan være med til at give CO2-neutral energi til vores nærområde. Det har vi gjort i over 10 år, efter vi i 2010 investerede 20 millioner kroner i anlægget, fordi vi ønskede at være mere end blot leverandør af den grønne energi – vi ville producere den. Det har gjort det muligt for os at være en del af hele værdikæden i produktionen af CO2-neutral energi.

Siden 2010 har vi investeret yderligere i udvidelsen af anlægget for at kunne producere mere energi. Lige nu har anlægget en kapacitet på 8,5 mio. kW om året.

Vi sætter en stor ære i at være en del af et bæredygtigt lokalsamfund. Derfor er vi også stolte af, at vi forsyner hele Ladelunds danske ungdomsskole i Sydslesvig samt 90 husstande med varme fra spildvandet fra vores biogasanlæg.

Vindenergi

I Danmark blæser det en hel del – også i det sønderjyske. Af den grund er vindenergi også en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark. Når vi udnytter vindens kraft gennem vores vindmøller, er vi med til at udfase brugen af kul og olie, hvilket vi vægter højt. Derfor investerede vi i to vindmøller i 2017, og i dag leverer de el til gårdens drift. Det har været en god investering for os, da det har bragt os tættere på en CO2-neutral produktion, og vi forventer, at investeringen er tjent hjem inden 2023.

Fordi forholdene for produktionen af vindenergi i Danmark er optimale, ser vi gode muligheder i at investere i endnu en vindmølle i fremtiden.

Landbrug

Et landbrug er også en virksomhed

Et landbrug er bæredygtigt, hvis det giver tilstrækkeligt afkast, er miljøvenligt og giver gode livsvilkår for dem, der ejer og arbejder på bedriften. Dét er noget, der er til at tage og føle på, og derfor er disse tre punkter også opskriften for vores måde at drive landbrug på.

Vores investeringer i den grønne omstilling har foruden det klimavenlige resultat også en positiv effekt på vores forretning. En forretning er kun en god forretning, hvis den giver overskud og selv kan tjene sine investeringer hjem. Derfor har vi altid den økonomiske kasket på, når vi arbejder frem mod en mere bæredygtig fremtid. Og selvom det kan give nogle udfordringer at gøre tingene anderledes og ikke tage den traditionelle vej, så kan det sagtens lade sig gøre at drive en god og sund forretning med en bæredygtig profil. Dét er Thomas Bucka et bevis på!

Når vi ser på vores landbrug som en virksomhed, er det også, fordi det er vigtigt for os at være med til at sikre en sund og økonomisk vækst samt gode jobs og levevilkår til vores ansatte. Det ligger i vores ånd at behandle vores medmennesker ordentligt og med respekt og tillid.