35

med Thomas Bucka

468

jord er kommet til siden start

Det startede med en passion

Nuværende ejer Thomas Bucka overtog den 1. april 1986 gården efter sin bedstemor. Dengang udgjorde gården 52 hektar, og driften bestod af både planteavl og fungerede også som maskinstation.

Thomas har altid været passioneret omkring landbrug, og samtidig er han også forretningsmand. Det har medført, at der siden den halvkølige morgen i april er sket en hel del.

Thomas Bucka består i dag af over 520 hektar planteavl, et biogasprojekt til et tocifret millionbeløb og en komplet omstilling til grøn energi.

I dag er det bioenergien, der fylder mest, og dernæst planteavl og vindenergi. Hos Thomas Bucka har vi fra start været af den overbevisning, at et landbrug bør fordele sin risiko, fordi det er vigtigt at have flere ben at stå på forretningsmæssigt. Det er med til at gøre os robuste og bæredygtige – både nu og i fremtiden.

En bæredygtig fremtid

Bæredygtigt miljø

Vi er slet ikke i tvivl om, at der kun er én vej frem for det danske landbrug, og det er en konstant udvikling rettet mod bæredygtighed. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret ståsted, og derfor har vi fokus på vores jord, dyrehold, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse.

Opsummeret er vores bedrift derfor bygget op om et bæredygtigt miljø og klima samt en bæredygtig økonomi og sociale forhold. Det betyder også, at vi altid ser på helheden, når vi investerer i bæredygtige initiativer: Det skal både være til gavn for klimaet og vores forretning. Med en sund og stærk forretning i vækst sikrer vi både vores egen og vores ansattes fremtid, samt at vi kan blive ved med at være en stærk spiller inden for bæredygtigt landbrug.

Vi er stolte af at se vores livsstykke vokse sig stor og stærk. Derfor tænker vi også nøje over fremtiden, og hvilke tiltag vi skal arbejde henimod.

Fremtidige planer

På den korte bane har vi planer om at opkøbe mere jord til dyrkning i lokalområdet mellem gården og biogasanlægget på den anden side af grænsen. Dette skal være et led i at øge produktionen af bioenergi. Samtidig er det også et led i at kunne påbegynde produktion af planteprotein til fødevareindustrien, fordi vi tror på, at efterspørgslen på planteprotein vil stige kraftigt i takt med den øgede fokus på bæredygtig fødevareproduktion. Vores ambition er selv at dyrke og forarbejde proteinerne, så de er klar til salg. På den måde styrer vi selv hele fødekæden fra dyrkning til produktion.

Når vi kigger længere ud i fremtiden, forventer vi at investere mere i vindenergi, så vi også på denne front kan vækste vores produktion af CO2-neutral energi.

Passionen løber i familien

Hos Thomas Bucka tænker vi langsigtet, og vi ved også godt, at der med tiden skal ske et skift ved roret. Derfor er vi utrolig glade for, at begge Thomas’ sønner, Rune og Thore, har stor interesse i bæredygtigt landbrug.

Det er vigtigt for os, at der er en plan for fremtiden, så vi kan bevare det solide grundlag. Det betyder meget, at vores medarbejdere ikke skal bekymre sig om deres fremtid, og at vi kan fortsætte med at levere klimavenlig energi til lokalsamfundet.

Tiden for et generationsskifte er dog ikke helt kommet endnu. Rune, som er den ældste af de to brødre, har netop færdiggjort sin uddannelse som faglært landmand og er nu på maskinstation for at uddanne sig til produktionsleder, mens Thore netop skal til at påbegynde sin uddannelse på landbrugsskolen med fokus på planteavl.