Jeg har endnu engang haft samlet mit gårdråd til sparring omkring drift og udvikling af min virksomhed.

En af de centrale områder under mødet var helt naturligt de kraftigt stigende råvarepriser, som i øjeblikket betyder højere afregningspriser på korn, men samtidig også betyder højere indkøbspriser på gødning og andre hjælpestoffer.

Jeg har igennem en længere periode benyttet mig løbende af risikostyring, da jeg ønsker at begrænse risiko og usikkerhed, samt forbedre marginer og resultater på bundlinjen. Dette arbejde med risikostyring kommer pt. til sin ret, og derfor ser jeg frem til den kommende høst med optimisme.