Vi har de seneste par uger haft travlt med markarbejdet hos Thomas Bucka. Vi har netop sået årets majs.

Vi har generelt ambitioner om at producere den bedste og mest bæredygtige afgrøde i Danmark. Det er et stort led i vores strategi mod en mere bæredygtig fremtid.

Det gør vi bl.a. ved at reducere jordbehandlingen af vores marker ved at mindske brugen af plov inden vi sår. Det sikrer os en langt mere frugtbar jord med mere liv og bedre biologi.

Derudover sår vi også efterafgrøder på vores marker, som hjælper os med at mindske kvælstofudvaskningen i jorden mellem såninger.

Leave a Reply